วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บางคน.. "ใช้เวลา" จนไม่มีปัญญา..คิดถึงใคร
แต่บางคน.. "คิดถึงคุณ" ทุกเวลา จนไม่มีปัญญา..คิดถึงใคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น